Arbobeleid in één dag

Een Arbobeleid opstellen hoeft geen enorme opgave te zijn.

Psychische en fysieke klachten vormen nog steeds de grootste redenen voor verzuim. Echter hebben weinig organisaties niet goed nagedacht over hoe zij de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers willen waarborgen op de lange termijn. In één dag brengen wij de wensen en vereisten samen in kaart voor een strategisch beleid.

 • Alles echt op één dag

 • Met input van directie én medewerkers

 • Binnen een week op papier

Afspraak maken?

Een instructie waar iedereen wat aan heeft.

Vita2Move geeft uitleg en advies over hoe een bedrijf gezondheid en veiligheid onderdeel maakt van de dagelijkse werkcultuur. “Gezondheid en veiligheid is geen onderwerp voor een themadag, maar zou elke dag aandacht moeten krijgen”, aldus Mariska van de Kaa. Een Arbobeleid vormt het naslagwerk voor alle acties die uitgezet worden in het kader van gezondheid en veiligheid. Wij helpen bedrijven bij het opstellen ervan, zonder dat het hen te veel tijd kost.

Geen tijd? Laat je Arbobeleid opstellen!
 • Input van alle lagen

  De directie bepaalt uiteindelijk het Arbobeleid, maar hiervoor verzamelen wij wel informatie van diverse betrokken medewerkers.

 • Binnen een week op papier

  Dankzij de inzet van notulisten kan het concept-Arbobeleid binnen een week op papier staan.

 • Arbowet compliant

  Alle verplichte elementen voor een Arbobeleid worden altijd verwerkt, maar sluiten wel aan op de wensen van de organisatie.

Vragen?